O projekcie

Na tej stronie możesz sprawdzić aktualną jakość powietrza w Kielcach.

Wszyscy chcielibyśmy żyć w mieście wolnym od smogu. Niestety, Kielce znajdują się w niechlubnym rankingu miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w Europie. Oddychanie powietrzem skażonym trującymi pyłami PM 2,5 oraz PM 10 przyczynia się do śmierci około 48 tysięcy mieszańców Polski rocznie. W Kielcach liczba zgonów wynosi około 250. Mimo nagłaśniania problemu w mediach wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest sektor komunalno-bytowy, a więc kotły starej generacji, w których pali się w zły sposób, fatalnej jakości paliwem lub nawet odpadami. Świadomość tego, że sąsiad truje sąsiada, że kielczanin zabija kielczanina, przeraża.

W ramach inicjatywy obywatelskiej trudno walczyć z tym niebezpiecznym zjawiskiem. Narzędzia są w domenie władz państwowych i samorządowych. Możemy natomiast przedstawić kielczanom informacje o aktualnej jakości powietrza w mieście.

Na terenie Kielc i okolic zamontowano sieć czujników, które mierzą stężenie groźnych dla ludzkiego zdrowia pyłów PM 2,5 i PM 10 (liczby określają średnicę pyłów wyrażoną w mikrometrach). Wartości wyrażone są w procentach, gdzie 100% to górna granica dopuszczalnej normy.

Co jednak robić, gdy stężenie jest wysokie i znacznie przekracza określone limity? Najlepiej wówczas ograniczać do minimum czas przebywanie na zewnątrz.