Aktualności

Jak uzyskać dotację na wymianę kopciucha?

Dofinansowanie do wymiany starego, nieekologicznego pieca centralnego ogrzewania na nowoczesne i neutralne dla środowiska urządzenie można pozyskać z dwóch źródeł: dedykowanego mieszkańcom Kielc programu dotacji oraz rządowego programu „Czyste Powietrze”. Podpowiadamy, co zrobić, aby otrzymać finansowe wsparcie na zakup systemu grzewczego.

8 stycznia 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce. Mieszkaniec Kielc może otrzymać na ten cel 8 tysięcy złotych w przypadku instalacji indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny lub 8 tysięcy złotych złotych w przypadku zastosowania pompy ciepła w budynku mieszkalnym bądź 40 tysięcy złotych w przypadku podłączenia budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku węzła cieplnego.

Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego zakupu, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych rodzajów zadań.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 31 października 2020 roku. Tu znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty:

www.bip.kielce.eu

Przypomnijmy. To dzięki staraniom klubu radnych Bezpartyjni i Niezależni w Radzie Miasta Kielce, w skład którego wchodzą Katarzyna Suchańska, Joanna Winiarska, Maciej Bursztein oraz Kamil Suchański, budżet programu na 2020 rok zwiększono z 500 tysięcy złotych do 2 milionów złotych, a wartość dofinansowania podniesiono o 100 procent.

Mieszkańcy Kielc mogą ubiegać się także o dotację w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysięcy złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysięcy złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tysięcy złotych.

Tu znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje do złożenia wniosku:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu