Aktualności

Złóż wniosek o dotację na wymianę źródła ciepła

Tylko do końca października można składać wnioski do Urzędu Miasta Kielce o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce. 

Dotacje celowe mogą zostać udzielone osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. W przypadku instalacji indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny - w wysokości  do 4 tysięcy złotych, a w przypadku podłączenia budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalacji w budynku węzła cieplnego - w wysokości do 25 tysięcy złotych.

Jak informuje kielecki ratusz, wysokość dotacji wynosi do 90 procent kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1 albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. Termin składania wniosków upływa 31 października 2019 roku.