Aktualności

Kraków zieloną wyspą na smogowej mapie Polski

Niedawno media i portale społecznościowe obiegło zdjęcie map smogowych, z którego wynika, że jakość powietrza w Krakowie w porównaniu do okolicznych gmin jest o wiele lepsza. Czy to oznacza, że stolica województwa małopolskiego pozbyła się raz na zawsze smogu?

Na początku września w Krakowie wszedł w życie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 złotych lub grzywna do 5 tysięcy złotych w razie odmowy przyjęcia mandatu. W mieście można obecnie korzystać między innymi z gazu ziemnego, propan-butanu lub biogazu.

Jak nowe regulacje działają w praktyce? Podczas pierwszej nocy z przymrozkami w sezonie grzewczym 2019/2020 po wejściu w życie zakazu palenia węglem i drewnem na terenie miasta dane ze stacji monitorowania jakości powietrza i czujników pokazały, że Kraków to… zielona wyspa na smogowej mapie Polski. 

„Choć sezon grzewczy dopiero przed nami i mamy świadomość, że złej jakości powietrze będzie się pojawiać, to jednak już dziś widać, że nasza walka o czyste powietrze w Krakowie przynosi efekty. Po pierwszych przymrozkach nasze miasto na czujnikach jakości powietrza jest zielonym punktem" - napisał na Facebooku prezydent Krakowa Jacek Majchrowski”. 

Jednak, jak podkreślają przedstawiciele krakowskiego ratusza, w kolejnych mroźnych miesiącach stan jakości powietrza w Krakowie będzie mniej korzystny. Przyczyniać do tego będą się słaby wiatr uniemożliwiający usunięcie zanieczyszczeń z obszaru miasta, a także małe opady deszczu czy śniegu ograniczające ponowne unoszenie pyłu i wymywające go z atmosfery.

- Już w zeszłym roku obserwowaliśmy, że poziom zanieczyszczeń poza Krakowem znacznie odbiega od tego w mieście na niekorzyść gmin ościennych. Dziś już widać to bardzo wyraźnie na mapach, które wskazują przekroczenia norm w oparciu o czujniki komercyjne. Kraków wygląda tam jak zielona wyspa. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że powietrze nie ma granic i część tych zanieczyszczeń nawiewa do Krakowa. Mamy jeszcze ok. 4 tys. pieców do wymiany. Poza tym ciągle jesteśmy narażeni na inne emisje w tym z transportu. Dlatego w okresie zimowym trzeba dalej się liczyć z tym, że będzie dochodzić do podwyższonych stanów złej jakości powietrza. Niemniej miasto Kraków zrobiło milowy krok w walce o czyste powietrze m.in. dotując likwidację ok. 45 tys. palenisk i zabiegają o wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych, który obowiązuje od 1 września bieżącego roku – mówi Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

Z roku na rok sukcesywnie poprawia się jakość powietrza w Krakowie. W sezonie grzewczym 2014/2015 średnie stężenie pyłu PM10 wynosiło 71,4 mikrogramów na metr sześcienny, w 2015/2016 – 66,1 µg/m3, w 2016/2017 – 67 µg/m3, 53,3 µg/m3 w 2017/2018 i 47,9 µg/m3 w 2018/2019.

Foto: http://wiadomosci.gazeta.pl