Jakość powietrza w Kielcach

Sprawdź

Mapa czujników

Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły

Pomiary

Chorzowska Kielce 17.10.2018 20:55:25


PM10

Live:
216%
108 µg/m3
1h:
0%
0 µg/m3

PM2,5

Live:
396%
99 µg/m3
1h:
0%
0 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Bardzo dobry

Pod Telegrafem 18.10.2018 04:46:08


PM10

Live:
80%
40 µg/m3
1h:
64%
32 µg/m3

PM2,5

Live:
148%
37 µg/m3
1h:
116%
29 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Dobry

Osiedle Dąbrowa 18.10.2018 04:46:33


PM10

Live:
108%
54 µg/m3
1h:
94%
47 µg/m3

PM2,5

Live:
160%
40 µg/m3
1h:
156%
39 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Umiarkowany

Osiedle Górny KSM 11.10.2018 15:52:21


PM10

Live:
134%
67 µg/m3
1h:
98%
49 µg/m3

PM2,5

Live:
256%
64 µg/m3
1h:
180%
45 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Umiarkowany

Osiedle na Stoku 18.10.2018 04:46:42


PM10

Live:
94%
47 µg/m3
1h:
96%
48 µg/m3

PM2,5

Live:
156%
39 µg/m3
1h:
160%
40 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Umiarkowany

Osiedle Sieje 18.10.2018 04:46:31


PM10

Live:
94%
47 µg/m3
1h:
102%
51 µg/m3

PM2,5

Live:
160%
40 µg/m3
1h:
164%
41 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Umiarkowany

Osiedle Barwinek 18.10.2018 04:45:57


PM10

Live:
114%
57 µg/m3
1h:
122%
61 µg/m3

PM2,5

Live:
192%
48 µg/m3
1h:
196%
49 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Umiarkowany

Ściegiennego Południe 18.10.2018 04:46:51


PM10

Live:
190%
95 µg/m3
1h:
148%
74 µg/m3

PM2,5

Live:
312%
78 µg/m3
1h:
252%
63 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Dostateczny

Hoża Kielce 18.10.2018 04:46:18


PM10

Live:
156%
78 µg/m3
1h:
160%
80 µg/m3

PM2,5

Live:
260%
65 µg/m3
1h:
272%
68 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Dostateczny

Osiedle Ślichowice 18.10.2018 04:46:16


PM10

Live:
184%
92 µg/m3
1h:
178%
89 µg/m3

PM2,5

Live:
352%
88 µg/m3
1h:
328%
82 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Dostateczny

Chęciny 18.10.2018 04:46:52


PM10

Live:
90%
45 µg/m3
1h:
94%
47 µg/m3

PM2,5

Live:
172%
43 µg/m3
1h:
176%
44 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Umiarkowany

Wiśniówka 18.10.2018 04:46:32


PM10

Live:
68%
34 µg/m3
1h:
76%
38 µg/m3

PM2,5

Live:
132%
33 µg/m3
1h:
144%
36 µg/m3

Indeks Jakości Powietrza (IJP)

Umiarkowany

IJP - czyli tzw. Indeks Jakości Powietrza wyliczany jest na podstawie pomiarów z wykorzystaniem wzoru podanego na stronie Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Legenda

PM10: 0 - 20 µg/m3
PM2,5: 0 - 12 µg/m3
Jakość powietrza jest dobra. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.
PM10: 20 - 60 µg/m3
PM2,5: 12 - 36 µg/m3
Jakość powietrza jest wciąż dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko.
PM10: 60 - 100 µg/m3
PM2,5: 36 - 60 µg/m3
Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko.
PM10: 100 - 140 µg/m3
PM2,5: 60 - 84 µg/m3
Jakość powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne.
PM10: 140 - 200 µg/m3
PM2,5: 84 - 120 µg/m3
Jakość powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz.
PM10: > 200 µg/m3
PM2,5: > 120 µg/m3
Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz.

Twórcy projektu

Partnerzy projektu